KVS

Kompletna usluga i podrška u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija.

KVS SYSTEM
Nastao je sa ciljem da svojim klijentima pruži potpunu i kvalitetnu uslugu u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija.
Naše znanje, iskustvo, mnogobrojni sertifikati i posećeni seminari svetski najpoznatijih kompanija u oblasti informacionih tehnologija (Microsoft, Linux, Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Allied Telesis, ...) su garancija kvaliteta.
icon
Podrska i Servisiranje
Usluge održavanja, nadgledanja i servisiranja servera, radnih stanica, štampača i UPS uređaja. Reinstaliranje OS (Windows i Linux) na radnim stanicama, optimizacija sistema, backup podataka i čišćenje virusa.
icon
Serveri
Početna, osnovna i napredna podešavanja na Windows i Linux serverskim platformama, podrška i održavanje, deljenje mrežnih resursa (podataka, štampača...), backup podataka, optimizacija i čišćenje od virusa.
icon
Virtualizacija
Usluga virtuelizacije servera (konsolidacija više fizičkih servera u virtuelne servere i njihovo izvršavanje na jednom ili daleko manjem broju fizičkih servera) korišćenjem najkvalitetnijih virtualizacionih rešenja kompanija VMWare i Citrix.
icon
Software
- Legalizacija Microsoft softverskih rešenja. - Najbolja antivirusna i security rešenja. - Aplikativni softver razne namene.
icon
Telekomunikacije i IT
- Strukturni kablovski sistem - LAN / MAN / WAN - Sistemska administracija - Računari, Serveri, Storidži
icon
WiFi sistemi
- Sigurna bežična mreža sa centralizovanim upravljanjem više uređaja i korisnika - UniFi Network (Ubiquiti), Cisco, Mikrotik, Grandstream...
Rešenja
Projektovanje i izvođenje lokalnih računarskih i telefonskih mreža. Mi nudimo planiranje, projektovanje, izvođenje i održavanje kablovske mreže, i to: - Horizontalnog kabliranja, - Vertikalnog kabliranja i - Kabliranja radnog prostora.
Serverska infrastruktura je jedna od najbitnijih stvari u okviru svakog informacionog sistema. Neka od serverskih rešenja su: - Domen kontroler - Mail server - Proxy server - DNS server - DHCP server - Web server
Značajno unapređuje kvalitet IT infrastrukture i povećava stepen iskorišćenosti IT resursa, što dovodi do uštede kako novca tako i energije. Virtuelizacija resursa obuhvata: - Virtuelizaciju servera - Konsolidaciju više fizičkih servera u virtuelne servere i njihovo izvršavanje na jednom ili daleko manjem broju fizičkih servera.
solution_im
USLUGE

Antivirus

KVS SYSTEM

Bitdefender Gold Partner

Bitdefender je globalni vođa sajber sigurnosti koji štiti preko 500 miliona sistema u više od 150 zemalja. Od 2001. godine, Bitdefender inovacije neprestano isporučuju nagrađivane sigurnosne proizvode. Danas je Bitdefender takođe odabrani pružalac usluga, koji se koristi u preko 38% svetskih sigurnosnih rešenja. Bitdefender je prepoznat u industriji, poštovan od strane dobavljača.