063-458-204 018-504-803 office@kvs.rs

KVS SYSTEM je nastao sa ciljem da svojim klijentima pruži potpunu i kvalitetnu uslugu u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija.

Naše znanje, iskustvo, mnogobrojni sertifikati i posećeni seminari svetski najpoznatijih kompanija u oblasti informacionih tehnologija (Microsoft, Linux, Cisco, Allied Telesis, Reichle & De-Massari, Schrack…) su garancija kvaliteta.

Podrška i servisiranje

Usluge održavanja, nadgledanja i servisiranja servera, radnih stanica, štampača i UPS uređaja. Reinstaliranje OS (Windows i Linux) na radnim stanicama, optimizacija sistema, backup podataka i čišćenje virusa.

Serveri

Početna, osnovna i napredna podešavanja na Windows i Linux serverskim platformama, podrška i održavanje, deljenje mrežnih resursa (podataka, štampača…), backup podataka,  optimizacija i čišćenje od virusa.

Virtualizacija

Usluga virtuelizacije servera (konsolidacija više fizičkih servera u virtuelne servere i njihovo izvršavanje na jednom ili daleko manjem broju fizičkih servera) korišćenjem najkvalitetnijih virtualizacionih rešenja kompanija VMWare i Citrix.

Softver

Legalizacija Microsoft softverskih rešenja.

Najbolja antivirusna i security rešenja – BitDefender.

Aplikativni softver razne namene.

Telekomunikacije i IT

 • Strukturni kablovski sistem
 • LAN / MAN / WAN
 • Sistemska administracija
 • Računari, Serveri, Storidži

Tehnička zaštita

 • Video nadzor
 • Protiv-provalni sistem

Rešenja

Projektovanje i izvođenje lokalnih računarskih i telefonskih mreža.

Mi nudimo planiranje, projektovanje, izvođenje i održavanje kablovske mreže, i to:

 • Horizontalnog kabliranja,
 • Vertikalnog kabliranja i
 • Kabliranja radnog prostora.

Serverska infrastruktura je jedna od najbitnijih stvari u okviru svakog informacionog sistema. Neka od serverskih rešenja su:

 • Domen kontroler
 • Mail server
 • Proxy server
 • DNS server
 • DHCP server
 • Web server
Značajno unapređuje kvalitet IT infrastrukture i povećava stepen iskorišćenosti IT resursa, što dovodi do uštede kako novca tako i energije. Virtuelizacija resursa obuhvata:

 • Virtuelizaciju servera – konsolidaciju više fizičkih servera u virtuelne servere i njihovo izvršavanje na jednom ili daleko manjem broju fizičkih servera

 

Microsoft
Logo(1)
Linux
Centos
Ubuntu